Bever

Bever:  totem, voorbeeld en inspiratie.

‘Pientere Bever’ kreeg ik als totemnaam bij de scouts.

Bevers zijn de ecologische ingenieurs. Ze kunnen bomen omknagen en bouwen dammen om het water op te stuwen. Ze veranderen de omgeving van uitzicht  en creëren  zelf hun favoriete habitat. De bever verandert een kabbelend beekje in een vijver en met een moerassige omgeving. Het is de bever die de omgeving dwingt zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Op die manier maakt de bever een totaal nieuw biotoop, met vele ecologische voordelen en meer biodiversiteit.

Net als de bever wil Bever Boomzorg door de vakkundige zorg en aandacht voor bomen, een betere leefomgeving creëren.